اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
 
.
 
سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال گرامی باد.
 
 
 
اخبار
بيشتر
اخبار آموزش
بيشتر
برنامه کلاسی

1396/7/22 شنبه|برنامه کلاسی...

 

1395/7/28 چهارشنبه|برنامه کلاسی...

 
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
روابط عمومی
بيشتر
پژوهش و کارآفرینی
بيشتر
تقویم آموزشی
 

تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ( مهمان اضطراری )  از تاریخ  95/9/1 لغایت 95/9/9  برای دانشجویان امکان پذیر می باشد. دانشجویان متقاضی مهمان اضطراری در مقطع کارشناسی ، درخواست کتبی خودرا به انضمام مدارک مستند تا تاریخ تعیین شده ، به واحد آموزش تحویل نمایند.
بيشتر